Sadjarstvo Mahne

 V Brkinih ima sadjarstvo že zelo dolgo tradicijo, saj tukaj uspevajo najboljša jabolka dale? naokoli. Znano je, da je Marija Terezija vedno znova želela jabolka iz Brkinov, od koder so jih vozili na cesarski dvor na Dunaj. Še danes sadjarstvo predstavlja pomemben delež v kmetijstvu Brkinov.

Sadjarski del kmetije Mahne obsega sadovnjak s približno 650 drevesi. Gre za jabolka sort idared, jonagold, topaz ipd.

Sadovnjak je intenzivni, kar pomeni, da so drevesa sajena na majhnih razdaljah in nizko obrezana, kar daje zna?ilno pojavnost takih nasadov. Pridelava je ekološka, zato je prepovedana uporaba škropiv in umetnih gnojil, poseben poudarek pa je namenjen sortnemu izboru, preventivi in  razli?nim mehanskim ukrepom.  Kontrola in analize pridelkov zagotavljajo potrošniku tako zunanjo kot tudi visoko notranjo kakovost sadja.

Poleg novejšega intenzivnega sadovnjaka na kmetiji še vedno negujemo tudi stara drevesa, ki so nasajena po pašnikih in travnikih, na katerih pa uspevajo stare doma?e sorte, po ve?ini so to goriška sevka, bobovec…