Sadjarstvo Mahne

V Brkinih ima sadjarstvo e zelo dolgo tradicijo, saj tukaj uspevajo najbolja jabolka dale? naokoli. Znano je, da je Marija Terezija vedno znova elela jabolka iz Brkinov, od koder so jih vozili na cesarski dvor na Dunaj. e danes sadjarstvo predstavlja pomemben dele v kmetijstvu Brkinov.

Sadjarski del kmetije Mahne obsega sadovnjak s priblino 650 drevesi. Gre za jabolka sort idared, jonagold, topaz ipd.

Sadovnjak je intenzivni, kar pomeni, da so drevesa sajena na majhnih razdaljah in nizko obrezana, kar daje zna?ilno pojavnost takih nasadov. Pridelava je ekoloka, zato je prepovedana uporaba kropiv in umetnih gnojil, poseben poudarek pa je namenjen sortnemu izboru, preventivi in razli?nim mehanskim ukrepom. Kontrola in analize pridelkov zagotavljajo potroniku tako zunanjo kot tudi visoko notranjo kakovost sadja.

Poleg novejega intenzivnega sadovnjaka na kmetiji e vedno negujemo tudi stara drevesa, ki so nasajena po panikih in travnikih, na katerih pa uspevajo stare doma?e sorte, po ve?ini so to gorika sevka, bobovec