Thumb
Za zaključene skupine ogled kmetije in sirarne z degustacijo sira

Vodeni ogledi in degustacije

Za zaklju?ene skupine pripravimo vodene degustacije z ogledom kmetije in sirarne. ?e vas zanima kako poteka priprava sira, kako zgleda hlev proste reje, kako je poskrbljeno za �ivali v ekolo�kem kmetijstvu in nasploh vse v zvezi z ekolo�kim kmetovanjem in predelavo, potem je kmetija Mahne pravi kraj za vas. Tukaj si namre? lahko iz prve roke vse to ogledate, vse skupaj pa bomo zaokro�ili z degustacijo razli?nih tipov sira in drugih dobrot. Komur bodo na�i izdelki v�e?, bo imel tudi mo�nost nakupa v doma?i prodajalni na kmetiji. Celoten ogled z degustacijo za ve?jo skupino traja pribli�no eno uro, zelo primeren pa je kot vmesni postanek raznih izletov ali drugih ogledov. Ogled na�e kmetije lahko zdru�ite tudi z obiskom Jame Dimnice v Slivju ali gradu Prem, z adrenalinsko rekreacijo Paintball ali kake druge zanimivosti iz na�ih krajev.�

031 451 025 (Roman)
Thumb
Živinoreja Mahne

tekst...

Thumb
Sadjarstvo Mahne

tekst...

Thumb
Žaganje in prodaja lesa Mahne

Tekst...

Thumb
Vodene degustacije

tekst...